Health and Safety Policy

Målsætningen for arbejdsmiljøet hos BSM er at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø til gavn for alle der arbejder og kommer i vort hus.

Virksomhedens ledelse skal i samarbejde med den enkelte medarbejder forebygge arbejdsmiljøskader, herunder arbejdsulykker, arbejdsmiljørelateret sygefravær samt nedslidning.

For at understøtte dette arbejde, har BSM indgået samarbejde med en ekstern arbejdsmiljørådgiver.

Målsætninger

  • Være på forkant med den teknologiske udvikling, med hensyn til miljø og sikkerhed
  • Have fokus på medarbejdernes faglige og personlige kompetencer og tilsigte at disse udvikles i takt med ny viden og ny teknologi
  • Minimer mængden af sygefravær
  • Tæt dialog med kommunen vedr. arbejdsprøvning af svage ledige og borgere, som har været ude af arbejdsmarkedet grundet sygdom o.l.

For at vor politik kan lykkes, kræves det at den enkelte medarbejder vil:

  • Medvirke aktivt til at sikre sig selv og sine kollegaer i det daglige arbejde
  • Medvirke aktivt til at overholde gældende lovgivning samt interne regler
  • Medvirke aktivt til løbende at forbedre arbejdsmiljøet til gavn for os alle på BSM