Profil om konfliktmineraler

Baggrund

SEC godkendte i 2012 en lov vedrørende brugen af konfliktmineraler indkøbt i Den Demokratiske Republik Congo (DRC), og dens omkringliggende nabolande, grundet formodninger om at handlen med disse mineraler er medvirkede til at finansiere voldelige grupper, som overtræder menneskerettighederne og bruger tvangsarbejde. Dette fremgår af ”Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act”. Som følge heraf pålægges amerikanske aktieselskaber årligt at skulle fremvise og indberette den relevante data vedrørende deres produkter eller kontrakter med deres leverandører, for hvem/hvilke produkter disse konfliktmineraler er anvendt.

De konfliktramte mineraler indebærer på nuværende tidspunkt Cassiterit (Tin), gold (Guld), Columbit-tantalit (Coltan, nobium og tantal), wolframit (wolfram) og deres afledte mineraler, som er udvundet i de respektive områder (3TG). De respektive områder gælder: Den demokratiske Republik Congo, den Centralafrikanske Republik, Sydsudan, Rwanda, Uganda, Tanzania, Angola, Zambia og Burundi.

Vores politik

Hos BSM støtter vi Dodd-Frank-forordringen, som fokuserer på at forebygge risikoen for at bevæbnede grupper i ovenstående lande, som drager finansielle fordele i salget af konfliktmineraler. Dette er en del af vores grundlæggende principper angående menneskerettigheder, etik samt social- og miljømæssig ansvarlighed. Vi ønsker derfor at handle med leverandører, der ligeledes står inde for disse principper og tager del i kampen om menneskerettigheder.

Værdikæden hos BSM er kompleks og består af mange aktører, og vi handler ikke direkte med hverken miner eller værker. Derfor ønsker vi, hos BSM, stor gennemsigtighed gennem hele værdikæden og i særdeleshed i relation til brugen af konfliktmineraler. Vores mål er at sikre at samtlige komponenter og materialer benyttet i produktionen af vores produkter udelukkende indeholder konfliktfrie mineraler som er handlet socialt ansvarligt.

Vores forventning til leverandører

Hos BSM har vi en forventning om, at vores leverandører, ligesom os, arbejder med deres leverandører i henhold til Dodd-Frank-forordringen, således de er i stand til at videregive den nødvendige information, som forespørges. Vi forventer, at de enkelte leverandører foretager deres egen due diligence af deres leverandører for at sikre gennemsigtighed, samt et højt socialt ansvar.

For at sikre gennemsigtighed vil vi hos BSM A/S bede alle vores leverandører om, at udfylde et ”Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)”.