Kvalitets- & miljøpolitik

BSM A/S er en metalforarbejdnings virksomhed, som har eksisteret siden 1980. Vi er en familieejet virksomhed og fungerer som specialleverandør til de industrivirksomheder, der har valgt at outsource deres udvikling og fremstilling af stålkomponenter.

Med en innovativ og kreativ tankegang samt det optimale produktionsudstyr, har vi en målsætning om at være ”En af de mest kreative stålkomponent leverandør i Danmark”

Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource. Det er vores fornemmeste opgave at skabe de bedste rammer og give de bedste muligheder for at udvikle vores medarbejdere – både personligt og fagligt. Vi tror på, at vores fælles engagement er bestemmende for, hvordan omverden opfatter os og tror på, at der kommer til udtryk i kvaliteten af vores produkter og i vores service.

Vi ønsker at værne om miljøet og med vores ISO 14001 arbejder vi med bæredygtighed og cirkulær økonomi på en struktureret måde. Vi tager initiativer til at reducere vores miljøbelastning fra vores produktion og forbrug af ressourcer

Vi stiller store krav til os selv og vores forretning bygger på

 • At vi kobler vores kreative tankegang med vores faglige høje standard
 • At vi har fokus på hele værdikæden, dvs. også vores kunders produkter, deres logistik og tilbliven
 • At vi tænker i løsninger og ikke kun i komponenter
 • At vi træffer ethvert valg med miljøet for øje for at minimere vore klima- og miljøaftryk
 • At vi har tid til at producere og levere produkter af høj kvalitet
 • At vi lytter til vores kundens behov og har fokus på høj kundetilfredshed og langvarige relationer
 • At vi har et højt serviceniveau og leverer til tiden

Som en naturlig del af vores fokus på kvalitet og miljø, er vi ISO 9001 og ISO 14001 certificeret og forpligter os derigennem yderligere på følgende forhold

 • Vi forpligter os til at beskytte miljøet, herunder forebygge forurening og forpligter os til et bæredygtigt ressourceforbrug
 • Vi forpligter os til at efterleve gældende krav som kan være lovkrav, kundekrav eller andre krav
 • Vi forpligter os til en løbende forbedring af vore kvalitets- og miljøledelsessystem med henblik på at forbedre vores præstation.
 • Vi forpligter os til at kommunikere åbent til medarbejdere, interessenter, myndigheder, kunder samt offentligheden i øvrigt om de miljøpåvirkninger som er knyttet til vores processer og produkter